Dílna střihové skladby 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DSS3 Z 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Otakar ŠENOVSKÝ, Šimon Špidla, Ivo TRAJKOV, Jana VLČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Otakar ŠENOVSKÝ, Šimon Špidla, Ivo TRAJKOV, Jana VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny.

Šimon Špidla:

-Zvládnut proces tvorby střihové skladby.

-Pochopit zákonitosti, přednosti i limity myšlení skrze filmovou řeč.

-Naučit se významotvorně pracovat s celým arsenálem, který střihová skladba nabízí.

-Pochopit vztah fiktivního i dokumentárního filmového díla ke skutečnosti.

-Osvojit si schopnost empatie: pochopit a využít možnosti materiálu, pochopit záměr i osobnost režiséra.

Forma studia

konzultace scénáře, způsobu natáčení, hrubého střihu, případně hrubého veškerého materiálu až po střih finální

Šimon Špidla:

-Společné i individuální konzultace rozpracovaných děl ve všech fázích procesu od námětu po hotový film.

-Společné analýzy mimořádných děl, nejen kinematografických.

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Šimon Špidla:

-Schopnost konstruktivní debaty.

-Zodpovědnost ke spolutvůrcům, tématu i publiku.

-Radost z tvorby, potměšilost.

Obsah kurzu

Náplní mé dílny je pěstovat ve studentech posedlost střihem skrze dokonalé ovládnutí střihačského řemesla. Zvládnout řemeslo střihu neznamená ovládat pár základních pravidel, která ve střihu platí. To zvládne každý. Neznamená to ani tato pravidla porušovat, pokud to film vyžaduje. To vše je běžná rutina.

Doporučená nebo povinná literatura

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins

Deleuze, G. Film 1. Obraz ? pohyb. Praha 2000

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963

Plažewski, J. Jezyk filmu. Varšava 1961

Tuček, B. Do posledního okna. Praha 2002

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Dohotovení filmu a předložená explikace

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
Špidla Š.
10:40–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–13:05 Šimon Špidla Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů