Dílna střihové skladby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DSS4 Z 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny.

Forma studia

konzultace scénáře, způsobu natáčení, hrubého střihu, případně hrubého veškerého materiálu až po střih finální

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Obsah kurzu

Střihač je vlastně služebníkem, ale není otrokem. Svými vědomostmi, svou schopností „vnořit se“ do myšlení a způsobu vyjadřování režisérovy osobnosti by měl být inspirativním partnerem, schopným režisérovi zasvěceně argumentovat a oponovat. Ale v každém případě musí být vždycky veden snahou svou profesí přispět k zvýraznění myšlenky i formy.

Doporučená nebo povinná literatura

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins

Deleuze, G. Film 1. Obraz ? pohyb. Praha 2000

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963

Plažewski, J. Jezyk filmu. Varšava 1961

Tuček, B. Do posledního okna. Praha 2002

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Dohotovení filmu a předložená explikace

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů