Dílna střihové skladby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DSS6 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny.

Forma studia

konzultace scénáře, způsobu natáčení, hrubého střihu, případně hrubého veškerého materiálu až po střih finální

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Obsah kurzu

Dílna by měla akcentovat otevřené formy myšlení o filmu a filmem, konkrétně pak obrazu a zvuku, sledovat jejich vztahy(nejen) s důrazem na střihovou skladbu a na otevřenou formu záběru-sekvence-filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins

Deleuze, G. Film 1. Obraz ? pohyb. Praha 2000

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963

Plažewski, J. Jezyk filmu. Varšava 1961

Tuček, B. Do posledního okna. Praha 2002

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Dohotovení filmu a předložená explikace

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů