Dílna střihové skladby 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DSS7 Z 1 3T česky zimní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Otakar ŠENOVSKÝ, Šimon Špidla, Ivo TRAJKOV, Jana VLČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Otakar ŠENOVSKÝ, Šimon Špidla, Ivo TRAJKOV, Jana VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny.

Šimon Špidla:

-Zvládnut proces tvorby střihové skladby.

-Pochopit zákonitosti, přednosti i limity myšlení skrze filmovou řeč.

-Naučit se významotvorně pracovat s celým arsenálem, který střihová skladba nabízí.

-Pochopit vztah fiktivního i dokumentárního filmového díla ke skutečnosti.

-Osvojit si schopnost empatie: pochopit a využít možnosti materiálu, pochopit záměr i osobnost režiséra.

Forma studia

konzultace scénáře, způsobu natáčení, hrubého střihu, případně hrubého veškerého materiálu až po střih finální

Šimon Špidla:

-Společné i individuální konzultace rozpracovaných děl ve všech fázích procesu od námětu po hotový film.

-Společné analýzy mimořádných děl, nejen kinematografických.

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Šimon Špidla:

-Schopnost konstruktivní debaty.

-Zodpovědnost ke spolutvůrcům, tématu i publiku.

-Radost z tvorby, potměšilost.

Obsah kurzu

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení a v řešení studijních otázek, ale i v širším rámci jejich budoucí profese. Na základě teoretických i praktických úvah nad konkrétními tématy se buduje jejich způsob specifického „filmového“ myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Deleuze, G. Film 1. Obraz - pohyb. Praha 2000

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963

Plažewski, J. Jezyk filmu. Varšava 1961

Tuček, B. Do posledního okna. Praha 2002

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Dohotovení filmu a předložená explikace

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
DAŇHEL J.
10:40–13:05
(paralelka 2)
místnost 312
Učebna KSS 312

(Lažanský palác)
JANKOVÁ A.
10:40–13:05
(paralelka 1)
hybridní
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–13:05 Antonie JANKOVÁ Učebna KSS 312
Lažanský palác
hybridní paralelka 1
Po 10:40–13:05 Jan DAŇHEL Učebna KSS 311
Lažanský palác
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů