Dílna střihové skladby 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DSS8 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Šimon Špidla, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Šimon Špidla, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úspěšná realizace všech společných a oborových cvičení. Zúročení poznatků nabytých v rámci programu dílny.

Forma studia

konzultace scénáře, způsobu natáčení, hrubého střihu, případně hrubého veškerého materiálu až po střih finální

Předpoklady a další požadavky

Připravenost věnovat maximum svého času a energie k úspěšnému zvládnutí náročných úkolů vyplývajících z realizace praktických cvičení.

Obsah kurzu

Dílna je vymezený časoprostor, ve kterém se posluchačům dostává pedagogického vedení nejen u školních cvičení a v řešení studijních otázek, ale i v širším rámci jejich budoucí profese. Na základě teoretických i praktických úvah nad konkrétními tématy se buduje jejich způsob specifického „filmového“ myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Deleuze, G. Film 1. Obraz - pohyb. Praha 2000

Kučera, J. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha 1963

Plažewski, J. Jezyk filmu. Varšava 1961

Tuček, B. Do posledního okna. Praha 2002

Valušiak, J. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Dohotovení filmu a předložená explikace

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
DAŇHEL J.
10:40–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–13:05 Jan DAŇHEL Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů