Elementární skladební cvičení

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ESC Z 3 česky letní

Garant předmětu

Adam BROTHÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Realizace oborového cvičení, jehož cílem je osvojení si základních skladebných postupů filmového vyprávění..

Forma studia

realizace cvičení

Předpoklady a další požadavky

Vlastní náměty.

Obsah kurzu

Student na základě podrobně připraveného technického scénáře (storybordu) natočí a sestříhá krátkou etudu, obsahující základní skladebné postupy (paralelní montáž, křížový střih, předání předmětu, uplatnění pravidla osy apod.). Cvičení je realizováno klasickou filmovou technologií (16 mm) včetně střihu a ozvučení (jeden zvukový pás).

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU

Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. skripta FAMU, Praha 1983.

Jan Kučera, Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů