Filmová hudba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306FH Z 2 12S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si teoretických znalostí (případně i praktických dovedností) při řešení vztahu mezi filmovým obrazem a hudbou.

Forma studia

diskuse

analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

Přihlášení se na tento modul.

Obsah kurzu

Praktickou metodou nasazování různých hudebních forem, motivů a skladeb na konkrétní hrubý sestřih filmové scény a při zpětné analýze vytvořeného, stejně jako při hudebně-dramaturgickém rozboru konkrétních filmů různých žánrů, uvědomit si specifika práce s hudbou, včetně těsného propojení střihové skladby obrazu s hudební a zvukovou složkou filmu

Doporučená nebo povinná literatura

Hudba k filmům: Václav, Pusinky, Grandhotel, Post Coitum, Jedna ruka netleská, Samotáři, Šeptej.

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři, aktivita při hodinách

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů