Fotoscénář

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306FS Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Georgy BAGDASAROV, Martin ČIHÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, Martin ČIHÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prakticky realizovat fotoscénář ve stylu vybraného sovětského režiséra-montážníka a tím si osvojit jeho skladebné postupy.

Forma studia

rozbor praktických ukázek

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti práce s klasickým (analogovým) fotoaparátem.

Obsah kurzu

Student realizuje fotoscénář (cca 15 - 25 fotografií) ve stylu vybraného ruského montážníka (Kulešov, Ejzenštejn, Pudovkin, Vertov aj.), doplněný o stručnou explikaci použitých výrazových prostředků spolu s krátkou citací z některého z textů tvůrce.

Doporučená nebo povinná literatura

Lev Kulešov, Základy filmové režie. skripta FAMU, SPN, Praha 1974.

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU.

Karel Reisz, Umění filmové skladby. skripta FAMU

Jerzy Plažewski, Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.

Jan Kučera, Alexandr Dovženko básník revoluce. ČFÚ, Praha 1971.

V. Pudovkin, Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982.

S. M. Ejzenštejn, Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha 1959.

Hodnoticí metody a kritéria

analýza předložených verzí fotoscénáře

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů