Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KLAZ1 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prověření dosažených praktických dovedností a osvojených teoretických znalostí při realizaci konkrétních studentských cvičení.

Forma studia

prezentace,

diskuse

Předpoklady a další požadavky

Realizovaná praktická cvičení příslušného ročníku.

Obsah kurzu

Na závěr prvního ročníku bakalářského studijního programu studenti konají klauzurní zkoušku. Při této zkoušce student předkládá práce vytvořené v daném roce. Soubor praktických prací je hlavní částí klauzur.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita vlastních praktických cvičení, písemná explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů