Cined uvádí: Berlanga - Kat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MCBK Z 1 1D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prostřednictvím modulu se studenti mohou seznámit s příkladem mezinárodního programu, který pokrývá sedm evropských zemí a s nímž pracují stovky pedagogů i dramaturgů. Výukovou metodu Cinedu i volně dostupné pedagogické materiály a katalog filmů, je možné využívat jako inspiraci pro vlastní pedagogickou aktivitu.

Forma studia

Projekce, lektorský úvod, představení projektu CINED.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Mezinárodní filmově-výchovný program Cined sdružuje evropské země napříč kontinentem a vytváří výběrový katalog filmů, které jsou opatřeny zevrubnými metodickými materiály. Cílem projektu, jehož ideovým strůjcem jsou kolegové z francouzské cinematéky, je vychovávat kultivované filmové diváky, kteří jsou schopni vnímat a dekódovat filmový jazyk nad rámec běžného pasivního diváctví. Přestože projekt cílí na děti a mládež, předkládá i poměrně „náročné filmy“. Dramaturgové Cinedu dětského diváka nepodceňují.

Modul se skládá z projekce španělského filmu L. G. Berlangy Kat (1963), který předznamenal éru tzv. nového španělského filmu. Film promítneme z 35mm kopie. Projekci doplní lektorský úvod a stručné představení projektu Cined.

Program modulu je určen všem studentům, kteří se zajímají o problematiku filmové výchovy i alternativní distribuci. Výukové metody Cinedu, pedagogické materiály i katalog filmů, je možné využívat jako inspiraci pro vlastní pedagogickou či lektorskou aktivitu. Katalog filmů je (za splnění určitých podmínek) dostupný volně, a mohou z něho čerpat školy, dramaturgové kin, kulturních center i festivaly.

Termíny a místo konán/Date and time:

3.5. 2019 / 9:30 – 12:00 / projekce FAMU

Doporučená nebo povinná literatura

--

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za účast na projekci.

Poznámka

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětu fakulty

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů