Documentary rough-cut workshop dok.incubator

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MDRW Z 2 2/D anglicky zimní

Garant předmětu

Tomáš DORUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení toho, jak lze distribuovat dokumentární filmy a jak se lze dívat na české filmy z mezinárodní perspektivy. Seznámení se se čtyřmi stylově rozmanitými dokumentárními filmy v různém stádiu střihu, jejich tvůrčími týmy a mezinárodními tutory, kteří budou na filmech během modulu intenzivně pracovat.

Forma studia

seminář, aktivní účast

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Garant předmětu: MgA.Tomáš Doruška

Přednášející/Lecturer: Gesa Marten, Giles Gardner, Madeline Robert a Vadim Jendreyko a další

Termíny a místo konání/Date and time:

Pátek / Friday 18.10. 2019

9:30-12:30 – EDISON Filmhub (Jeruzalémská 1321/2, Praha 1): panel o distribuci dokumentárních filmů (v češtině)

14:00-19:30 – projekce FAMU + U2 (in English)

Sobota / Saturday 19.10. 2019

9:00-17:30 – projekce FAMU + U2 (in English)

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% attendance

Kapacita: 7

Volitelný pro: modul je vhodný pro studenty střihové skladby, dokumentární tvorby a produkce (FAMU International will have their own module)

Jazyk výuky: česky a anglicky

Obsah předmětu::

Studenti se nejprve zúčastní debaty o možnostech distribuce dokumentárních filmů v ČR (česky). Dalé se budou jako pozorovatelé účastnit projekcí a následných analýz čtyř dokumentárních projektů letošního ročníku workshopu dok.incubator CZ (anglicky). Za přítomnosti tvůrčích týmů a lektorů budou mít možnost sledovat práci na projektech, a to z pohledu vztahu tématu, obsahu a dramaturgie filmu s jeho strategickým umístěním s ohledem na české i zahraniční diváky.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály/Study sources:

katalog workshopu / workshop catalogue

www.dokincubator.net│www.facebok.com/DokIncubator

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
18.10.2019 09:30–19:30 Tomáš DORUŠKA
9:30-12:30 – EDISON Filmhub (Jeruzalémská 1321/2, Praha 1) (v češtině), 14:00-19:30 – projekce FAMU + U2 (in English) přednášková par. 1
19.10.2019 09:00–17:30 Tomáš DORUŠKA
9:00-17:30 – projekce FAMU + U2 (in English) přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů