Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MEO3 Z 2 2/D anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s 12 žánrově a stylově rozmanitými dokumentárními projekty v různém stádiu vývoje a aktivní podíl na střihu jejich vizuální prezentace. Praktický networking s režiséry a producenty ze střední a východní Evropy./

Identification of 12 documentary projects of various generic and stylistic properties, in different stages of completion, with active participation in the editing of their visual presentations. Effective networking with directors and producers from Central and Eastern Europe.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Volitelný pro Katedra střihové skladby FAMU (3. – 5. ročník) a Katedra dokumentu

Obsah kurzu

Přednášející/Lecturer: Thomas Ernst, Sean McAllister, Filip Remunda, Ivana Pauerová Miloševičová

Koordinátor/ Coordinator: Kristýna Bartošová (Institut dokumentárního filmu/ Institute of Documentary Film)

Termíny a místo konání/Date and time:

  1. – 25. října 2018 / October 24 - 25, 2018

Hotel Gustav Mahler

Křížová 4, Jihlava

Uzávěrka/ deadline: 10. října 2018 / October 10, 2018

Podmínky atestace/Assignement: 2 kredity / 2 credits

Kapacita/Capacity: 3 studenti/ 3 students

Volitelný pro/Optional for: Katedra střihové skladby FAMU (3. – 5. ročník)/ Editing Department FAMU (3rd – 5th year)

Jazyk výuky/Language of teaching: Angličtina/ English

Obsah předmětu/Course summary: Studenti se budou za přítomnosti režiséra a lektora podílet na dramaturgické přípravě a střihu trailerů 12 dokumentárních projektů, které se účastní mezinárodního workshopu Ex Oriente Film. /

Supervised by both director and tutor, the students will take part in dramaturgical set up and editing of trailers for 12 documentary projects that are participating in the international workshop Ex Oriente Film.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Poznámka

Poznámky/Notes: Podmínkou účasti je vlastní střižna (laptop +AVID/ Adobe Premiere Pro či Final Cut), kterou si student přiveze s sebou. Organizátoři studentům uhradí náklady spojené s dopravou, zajistí ubytování od 24. do 26. října a stravu. Současně studentům poskytnou akreditaci na MFDF Jihlava a možnost účastnit se celého programu Ex Oriente Film v roli observera (přednášky, masterclass, group sessions, konzultace s našimi tutory)/

The condition of participation is that students must take their own editing hardware (a laptop with AVID/Final Cut/Adobe Premiere Pro) with them. The organizers will cover the costs of transportation, provide accommodation and full board for October 24 – 26. Students will also receive IDFF Jihlava accreditation pass and will be able to attend whole Ex Oriente Film program as observers (lectures, masterclass, group sessions, consultations with our tutors).

Kontakt/contact: Kristýna Bartošová, email: kbartosova@dokweb.net tel.: 736 539 629

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů