Filmař – Pedagog

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MFP Z 1 2/D česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je podpora pedagogického působení studentů a absolventů filmově orientovaných oborů ve formálním i neformálním vzdělávání. Filmová/Audiovizuální výchova se na českých školách vyučuje velice sporadicky. Neexistují aprobovaní učitelé. Pojďme tu situaci změnit.

Forma studia

Na kolokvium budou jednotliví přednášející prezentovat inspirativní příklady/případové studie své práce. Studenti budou moci do programu zasáhnout vlastními otázkami v samotném závěru – během tzv. kulatého stolu. Seminář se pak bude odvíjet formou diskuze a dílčích prezentací jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Pro uznání předměty jsou studenti povinni absolvovat Kolokvium: Filmař – Pedagog (1.12., Galerie HAMU) a Seminář: Filmař – Pedagog (8.12., katedra střihové skladby FAMU). Před absolvováním semináře studenti obdrží prostřednictvím emailu informace k přípravě.

Obsah kurzu

Filmová výchova je předmětem, o jehož zavedení do českých škol se vedou nekonečné diskuze od začátku 60. let. Napříč pěti desetiletími se neustále navrací jedno téma. Kdo bude učit? Pedagogové nemají filmové vzdělání a filmaři to pedagogické. Chceme toto téma vynést na světlo i v souvislosti s úvahami o zavedení pedagogického minima pro studenty FAMU.

Modul se skládá ze dvou částí: kolokvia a semináře. Během kolokvia se představí zástupci FAMU, hostující akademičtí pracovníci a někteří z členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Budete se moci seznámit s přístupy jednotlivých institucí k podpoře pedagogického působení svých studentů a absolventů. Na semináři pak budeme v uzavřeném kruhu diskutovat nad konkrétními problémy. Chceme získat zpětnou vazbu při úvahách o zavedení pedagogického minima, a zároveň chceme pomoci konkrétním studentům k tomu, aby své specifické know-how mohli využít v pedagogickém procesu. Modulu se zúčastní také studenti filmové vědy a pedagogické fakulty, takže budeme moci směřovat k mezioborové diskuzi. Přihlášení studenti obdrží před absolvováním semináře pokyny k přípravě

Doporučená nebo povinná literatura

Sobotová, Pavla: Filmař pedagogem, aneb praktický sborník pedagogických přístupů a postupů. FAMU, 2017.

Forejtová Lipovská, Alexandra: Soudobé snahy o prosazení filmové / audiovizuální výchovy ve všeobecném vzdělávání. Katedra filmových studií, FF UK, 2013.

Harapátová, Lucie: Filmová a audiovizuální výchova jako téma absolventských prací. Filmvychova.cz, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni za účast, aktivní participaci a přípravu na seminární část modulu.

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Jiří Forejt

Dramaturg, pedagog, metodik. Absolvent filmové a televizní produkce na FAMU. Autor a iniciátor konceptů práce s publikem realizovaných v letech 2013- 2016 v kině Ponrepo. Inicioval vznik oddělení filmové výchovy v Národním filmovém archivu. Zakladatel a předseda správní rady společnosti Free Cinema Pofiv ops. Působí jako producent kreativního labelu Free Cinema Films. Spolupracuje na distribučním Projektu100 jako metodik. Od roku 2016 organizuje vzdělávací semináře pro filmové profesionály Jak uvést film. Od roku 2017 působí jako dramaturg Marienbad Film Festival. V současnosti realizuje na FAMU doktorský výzkum zaměřený na práci s publikem v prostoru kina. Na FAMU přednáší o tématech spjatých s filmovou výchovou, prací s publikem, o kinematografii atrakcí a italském filmu.

Martin Čihák

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK (obor učitelství), poté absolvoval Filmovou a televizní fakultu – FAMU (katedra střihové skladby) a nakonec postgraduální studium na katedře filmové vědy FF UK, které ukončil v roce 2004 obhajobou disertační práce Skladebné postupy filmových avantgatd. která v rozšířené a přepracované formě vyšla v roce 2013 v NAMU pod názvem Ponorná řeka kinematografie. V knize Distanční montáž Artavazda Pelešjana (NAMU, 2017) publikoval text Didaktika distance věnovaný problematice výuky distanční montáže.

David Čeněk

Absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity (obor francouzština a španělština), v roce 2004 dokončil studia filmové vědy na FF UK, kde působí jako asistent, přednáší na FAMU. Specializuje se na dějiny latinskoamerického, francouzského a španělského filmu i afrických či arabských kinematografií. Dlouhodobě se věnuje tématu filmové výchovy, vizuální antropologie, etnografickému dokumentu a reprezentaci původních obyvatel ve filmu. Publikuje v periodikách Cinepur a A2. Edičně připravil a přeložil ve spolupráci s Helenou Bendovou publikaci Jean-Luc Godard, texty a rozhovory a s Terezou Porybnou sborník Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Jako dramaturg působil či působí například na festivalech MFDF Jihlava, Febiofest, Letní filmová škola v Uherském Hradišti a na Festivalu španělského filmu La Película.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů