Fenomén vyprázdněné narace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MFVN Z 1 6S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač bude seznámen nejen s pojmem vyprázdněné narace a filmy, které se do dané kategorie řadí, ale zejména s minimalistickými formálními i narativními postupy a jejich úskalími. Posluchač by měl pochopit jakým způsobem lze kompenzovat narativní trhliny v případě filmů na jejichž tvůrčím procesu se na FAMU podílí.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obeznámenost s článkem Zdeňka Holého „Vyprázdněná narace aneb vzrušující nejistota filmového pohybu“, ve kterém byl termín poprvé použit (Cinepur, 40/2015, také zde http://cinepur.cz/article.php?article=838 )

Obsah kurzu

Projekce filmu Gerry (Gus van Sant, 2002), následuje přednáška s doprovodnými ukázkami (Bruno Dumont, Carlos Reygadas, Lisandro Alonso, Apichatpong Weerasethakul atd.)

Vyprázdněná narace je v současnosti filmovou veřejností hojně užívaný pojem, který ovšem není příliš teoreticky ukotven v literatuře a je s ním tedy mezi uživateli nakládáno velice různorodě̌ a volně. Vyprázdněná narace není pouze specifickým druhem filmové narace, ale zároveň jde o pojmenování výrazného stylu v současné hrané artové kinematografii. Pro filmy vyprázdněné narace je příznačné to, že ačkoli jsou narativní, příběh upozaďují a do centra zájmu se dostává samotná filmová forma. Pro mnoho diváku může být zhlédnutí těchto filmů útrpným zážitkem, ale naopak pro náročnějšího diváka mohou být tyto filmy velice intenzivní kinematografickou zkušeností.

Doporučená nebo povinná literatura

SCHRADER, Paul. Transcendental style in film: Ozu, Bresson, Dreyer

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Michal Böhm vystudoval Biskupské Gymnázium v Brně. Studium Filozofie a Anglistiky na Masarykově univerzitě v Brně nedokončil z důvodu přijetí na FAMU. V roce 2013 dosáhl bakalářského titulu na katedře střihové skladby na FAMU s autorským filmem Kremličkiana a bakalářskou prací „Fenomén vyprázdněné narace“. V roce 2016 dokončil magisterské studium s vlastním filmem Horkej den a diplomovou prací „Historické kořeny současného minimalistického filmu“. V současnosti studuje na FAMU v doktorském studiu do kterého byl přijat s projektem Montáž Nicolase Roega.

V letech 2009-2010 pracoval jako střihač zpravodajství v České televizi Brno. Od roku 2010 se podílí jako střihač na dokumentárních pořadech České televize, ale i seriálové hrané tvorby ve spolupráci s Janem Prušinovským (Trpaslík, Most!). Jeho celovečerním hraným debutem jako střihače je film Nenasytná Tiffany (2015). Od té doby se podílel jako střihač na několika studentských filmech (BoHai) a středometrážních či celovečerních dokumentech (Komplex Epopeje, Budovatelé říše, Vienna calling).

Kromě filmové praxe a natáčení vlastních krátkometrážních autorských filmů se věnuje i filmové publicistice (Cinepur, A2) a pedagogické praxi.

Úroveň předmětu: B-bakalářský

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů