Mimořádná nebo oborová cvičení jiných kateder 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MOC2 Z 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Tomáš DORUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí meziprofesní komunikace a úspěšná realizace cvičení.

Forma studia

realizace praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cílem tohoto společného cvičení z pohledu KSS je praktické využití teoretických znalostí naších posluchačů získaných během výuky, dále pak získávání a rozvíjení základních profesních a profesionálních návyků při spolupráci z režisérem a ostatními spolupracovníky během tvorby filmového díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita vlastních praktických cvičení, písemná explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů