Praktická cvičení filmové výchovy: Duch úlu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MPCV Z 1 1/D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Možnost seznámit se s příkladem mezinárodního programu, který pokrývá sedm evropských zemí a s nímž úspěšně pracují stovky pedagogů.

Forma studia

V dopolední části bude promítnut film. Na něj naváže výuka seminárního charakteru.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

26.4. / FAMU

PROJEKCE FAMU

10:00 PREZENCE

10:15 ÚVOD

10:30 projekce: DUCH ÚLU

12-13 přestávka na oběd

UČEBNA U7

13:00-16:00 učební aktivity spojené s filmem

16:00-16:30 zápis CINED

Cílem modulu je seznámit českou veřejnost s unikátní metodikou mezinárodního filmově-vzdělávacího programu CINED, jehož českým partnerem je Asociace českých filmových klubů. Z metodického hlediska jde o přístup, kdy film je hlavním předmětem zájmu a pedagogické aktivity s ním spojené vedou ke tříbení estetického cítění a schopnosti vnímat film jako umělecké dílo. Metodika CINEDu vychází primárně z francouzské výukového systému, ale ten je rozšířen o přesahy k jiným druhým umění, což je jeden z hlavních pilířů této metody. CINED nabízí filmy pro děti od 6 do 19 let. Tomu jsou přizpůsobeny také přístupy, proto například filmová analýza vesměs vynechává odbornou terminologii a pracuje s induktivní metodou (od zvláštního k obecnému) atp. Program modulu je určen všem studentům, kteří se zajímají o problematiku filmové/audiovizuální výchovy. Budou možnost seznámit se s příkladem mezinárodního programu, který pokrývá sedm evropských zemí a s nímž úspěšně pracují stovky pedagogů. Metoda Cinedu je jedna z těch, kterými je možné se inspirovat, chceme-li se s dětmi a studenty zabývat filmem v našich českých podmínkách formálního i neformálního vzdělávání. Zároveň aktivity v rámci modulu spojené s filmem budou vycházet z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Metodické materiály projektu CINED

Hodnoticí metody a kritéria

prezence, aktivní účast, vytvoření účtu na webu CINED

Poznámka

Životopis přednášejících:

David Čeněk

Absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity (obor francouzština a španělština), v roce 2004 dokončil studia filmové vědy na FF UK, kde působí jako asistent, přednáší na FAMU. Specializuje se na dějiny latinskoamerického, francouzského a španělského filmu i afrických či arabských kinematografií. Dlouhodobě se věnuje tématu filmové výchovy, vizuální antropologie, etnografickému dokumentu a reprezentaci původních obyvatel ve filmu. Publikuje v periodikách Cinepur a A2. Edičně připravil a přeložil ve spolupráci s Helenou Bendovou publikaci Jean-Luc Godard, texty a rozhovory a s Terezou Porybnou sborník Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Jako dramaturg působil či působí například na festivalech MFDF Jihlava, Febiofest, Letní filmová škola v Uherském Hradišti a na Festivalu španělského filmu La Película.

Martina Voráčková

Martina Voráčková V současné době lektorka a metodička vzdělávání. Animovaným filmem se podrobněji zabývá od roku 2006, kdy začala realizovat projekt Animánie. Jako pedagožka výtvarné výchovy na základní umělecké škole tíhne k výtvarné stránce filmového vyjádření. Pracuje jako lektorka dlouhodobých kurzů, výtvarných a animačních workshopů pro děti i dospělé, galerijních animací i programů pro školy u nás i v zahraničí. Upřednostňuje klasické animační techniky jako základ pro tvorbu filmu i porozumění filmové řeči.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů