Visione Italiane 2019: pásmo krátkých filmů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MVI Z 1 1D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti FAMU mohou reflektovat svou vlastní tvorbu v mezinárodním srovnání.

Forma studia

Projekce, lektorský úvod, představení metodického materiálu

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Visioni Italiane je přehlídka mladého italského filmu, kterou každoročně na přelomu února a března pořádá prestižní instituce – Cineteca di Bologna. Studenti dostanou příležitost shlédnout výběr krátkých filmů prezentovaných během letošního ročníku. Na Visioni promítají své filmy studenti italských filmových škol, ale také solitéři a samouci. Nicméně většina z oceněných autorů v průběhu let vstupuje do profesionálního filmového prostředí a podílí se na generační obrodě italského filmu. Studenti FAMU mohou konfrontovat svou vlastní filmovou práci s kvalitami italských kolegů. Pásmo filmů bude uvedeno do kontextu prostřednictvím lektorského úvodu a závěrečné společné diskuze.

Termíny a místo konán/Date and time:

15.3. 2019 / 9:30 – 12:00 / projekce FAMU

Doporučená nebo povinná literatura

--

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za účast na projekci.

Poznámka

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětu fakulty

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů