Nelineární střih / Avid Media Composer 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306NSA2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je schopnost ovládat nelineární střihový systém Avid.

Forma studia

výklad s řízeným dialogem o pracovních postupech

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost operačního systému Windows.

absolvování předmětu Avid Media Composer 1

Obsah kurzu

Pokračovací kurs seznamuje s pokročilými manipulacemi s materiálem a vytvářením složitějších skladebných tvarů jako vrstvení materiálu, generování přechodů, titulků, barevných úprav, a vytváření zvukové složky díla. Značku Avid nesou nejen systémy pro střih, ale také samostatné aplikace pro zvukovou postprodukci, pozornost při výuce je věnována korektním způsobům exportu pro zvukové dokončení, datovému výstupu při práci s filmovým originálem a zvláštnostem při zpracování souborových záznamů.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. elektronická příručka:

Avid Media Composer User Guide (included in standard Avid MC Installation)

  1. kniha v tištěné i elektronické formě (k dostání na amazon.com):

Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users by Sam Kauffmann and Ashley Kennedy

  1. kniha v tištěné i elektronické formě (k dostání na amazon.com):

Color Grading with Media Composer and Symphony 6 by Bryan Castle

  1. On-line tutorial (k zakoupení na www.lynda.com):

Avid Media Composer 6 Essential Training with Ashley Kennedy

http://www.lynda.com/Media-Composer-6-tutorials/Avid-Essential-Training/88240-2.html

Hodnoticí metody a kritéria

50% účast

vypracování testu

samostatný střih cvičného projektu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů