Praktika oboru střihová skladba: Avid

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306POSA Z 1 16S česky zimní

Garant předmětu

Georgy BAGDASAROV, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Martin DOLENSKÝ, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je osvojení si základních praktických dovedností při práci s nelineární střihovou jednotkou AVID DVXpress.

Forma studia

analýza praktického cvičení a diskuse o procesu tvorby

Předpoklady a další požadavky

Základní práce s PC.

Obsah kurzu

Obsahem praktika je seznámení se základní obsluhou nelineárního střihového zařízení Avid DVXpress a sestřih společného cvičení z praktika režie.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

prezentace cvičení

účast na hodinách

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů