English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306RMK1 Z 2 24/S česky zimní
Garant předmětu:
Libuše MARTÍNKOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Libuše MARTÍNKOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je inovovat stávající studium náboženských symbolů (jakožto součástí kultury) na FAMU nahrazením, resp. rozšířením původního studijního předmětu s názvem Dramaturgická analýza biblických příběhů a postav novým výukovým předmětem s názvem Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné umělecké filmové tvorbě.

Záměrem je představit ve formě introduktorního studia současnou západní kulturu nejen jako společnost výhradně křesťanskou, ale především jako společnost multi-kulturní, multi-etnickou a multi-náboženskou a to tak, jak je reflektována v rámci současné filmové umělecké tvorby. Snahou je také naznačit perspektivy tohoto předmětu, včetně možností interdisciplinární spolupráce s ostatními uměleckými a humanitními vědami.

Forma studia:

Rozsah kurzu je čtyři vyučovací hodiny jedenkrát za čtrnáct dní. Čtyři vyučovací hodiny jsou rozloženy do jedné hodiny v podobě přednášky a tří vyučovacích hodin v podobě semináře. Studenti tak mají, mimo jiné, v průběhu běžného akademického roku dostatek času na individuální přípravu na kurz (samostatné studium filmových materiálů), zajištěn je také dostatečný prostor pro projekce vybraných filmových ukázek k tématům a k diskusi o nich.

Předpoklady a další požadavky:

Nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu je základní orientace studentů v moderní filmové tvorbě a samostatná práce v hodinách, včetně schopnosti reflexe vlastních motivací a jednání. Vítány jsou elementární znalosti z oblasti náboženství, naopak vlastní konfese (náboženské vyznání a příslušnost k církvi) není podmínkou.

Obsah kurzu:

1. Adam a Eva. Stvoření člověka a pád člověka. Dobro a zlo. Vzdor a vzpoura.

1. Symbol ráje ve filmové tvorbě 1

křesťanské pojetí ráje - Adam a Eva, stvoření a pád člověka

dobro a zlo, vzdor a vzpoura, emancipace

2. Symbol ráje ve filmové tvorbě 2

obraz ráje v jiných náboženstvích - posmrtný život, pohřební rituály, obraz ideálního místa

koncept ráje v reklamní tvorbě

2. Smrt Jana Křtitele. Vina a poslušnost. Vinen a nevinen. Síla moci. Zákon a právo.

3. Kain a Ábel. Bolest a hněv. Oběť . Spravedlnost a trest

4. Ježíš a Hříšnice ve farizeově domě. Dítě - rodič - dospělý. Rozum a cit.

5. Abraham, Sára a Hagar. Vnitřní svět člověka. Emoce. Krajní meze. Dominance a submisivita

6. Josef a Potífarova žena. Zranění ega. Sen a realita jako touha a její uskutečnění. Žárlivost. Milostný vztah.

7. Desatero přikázání.

3. Desatero přikázání ve filmové tvorbě

autorský kontext zpracování tématu

křesťanství versus judaismus

dobový kontext zpracování tématu - morální imperativy doby

interkulturalita - dekalog jako společný prvek judaismu a křesťanství

8. Povolání Saula za krále. David a Goliáš. Hrdina a antihrdina.

9. Zobrazení Boha ve filmu. Pašije jako dramatický příběh.

9. Zobrazení Boha ve filmové tvorbě

pašije jako dramatický příběh

nábožensko-společenský kontext tvorby filmů s touto tematikou

ježíšovská tematika

10. Princip vyvoleného ve filmové tvorbě

10. Zobrazení ďábla ve filmu. Symbol ďábla v západním kontextu.

11. Zobrazení zla v křesťanské filmové tvorbě

symbol ďábla v západním kulturním kontextu

nábožensko-společenský kontext tvorby filmů s touto tematikou

12. Symbol zla v kontextu jiných kultur a náboženství

zlo jako dramatický prvek filmového příběhu

woodoo, magie, satanismus

11. Zobrazení rituálů ve filmu.

4. Zobrazení rituálů ve filmové tvorbě 1

křesťanské rituály jako dramatické prvky filmového příběhu

zpověď, svatba, pohřeb, křest, exorcismus atd.

5. Zobrazení rituálů ve filmové tvorbě 2

rituály jako kulturní symboly ve filmu

přírodní náboženství, buddhismus, kryptonáboženská společenství atd.

12. Velké náboženské systémy ? judaismus, křesťanství, islám

6. Velké náboženské systémy ve filmové tvorbě 1

křesťanství - protestantismus,

římský katolicismus, charismatická společenství, ekumenické hnutí

7. Velké náboženské systémy ve filmové tvorbě 2

exkurz do tzv. světových náboženství jako součástí současné euro-americké kultury - judaismus

8. Velké náboženské systémy ve filmové tvorbě 3

exkurz do tzv. světových náboženství jako součástí současné euro-americké kultury - islám

Doporučená nebo povinná literatura:

literatura:

Císař, Jan. ZÁKLADY DRAMATURGIE I ? SITUACE, Praha, DAMU 1999.

Císař, Jan. ZÁKLADY DRAMATURGIE II ? DRAMATICKÁ POSTAVA, Praha, DAMU, 2002.

Monaco, James. JAK ČÍST FILM ? SVĚT FILMŮ, MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ - UMĚNÍ, TECHNOLOGIE, JAZYK, DĚJINY, TEORIE. Praha, Albatros 2004 (kapitola 3 ? Jazyk filmu: znaky a syntaxe, s.148 ? 223).

BIBLE. PÍSMO SVATÉ STARÉHOA NOVÉHO ZÁKONA. Ekumenický překlad podle vydání z roku 1985.

Remeš, Prokop a Halamová Alena. NAHÁ ŽENA NA STŘEŠE, Praha, Portál 2004.

a další

filmy:

I Confess, režie Alfred Hitchcock, 1953.

Rosemary´s Baby, režie Roman Polanski, 1968.

Angel Heart, režie Alan Parker, 1987.

Dead Man, režie Jim Jarmusch, 1995.

The Last Temptation of Christ, režie Martin Scorsese, 1988.

a další

Hodnoticí metody a kritéria:

70% účast

absolvování závěrečné zkoušky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Studijní předmět s názvem „Dramaturgická analýza biblických příběhů a postav“ byl nahrazen obsahově širším blokem „Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné filmové umělecké tvorbě“. Inovace studijního předmětu KSS je součástí grantového projektu číslo 741/2010 FRVŠ.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
MARTÍNKOVÁ L.
14:50–18:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1 x za 14 dní
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–18:05 Libuše MARTÍNKOVÁ Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
1 x za 14 dní přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018