Střihová skladba narativního filmu v praxi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SNF1 Z 4 36 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je prezentovat střih jako tvořivý proces, formující konečný tvar filmového díla. Kromě nutné znalosti technologie pro jeho provedení, je střih významnou autorskou složkou vyžadující specificky filmový způsob myšlení, a je nedílnou součástí komplexnějšího procesu režie. Na střihovou skladbu proto nelze nahlížet jako na autonomní disciplínu, jinak by se tím zdůraznili jen její technické aspekty v oblasti užití výrazových prostředků, a technika spojování jednotlivých záběrů v estetických rozměrech. Střihová skladba je formou sdělení, uskutečňující se skrze vlastní ?koncepci?, ?rukopis?, ?střihový styl? a kombinační schopnosti.

Forma studia

Seminář se odvíjí formou dílny, ve které studenti, především praktickým sestřiháváním několika různých scén z hrubého materiálu vybraného hraného filmu, dochází k základním poznatkům jak řemeslných, tak estetických principů střihové skladby. Program je doplněn shrnutím ve formě přednášek a debat. Předmětem zkoumání je střihová skladba narativního hraného filmu a její specifika

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem ke studiu jsou základní znalosti z oblasti teorie střihové skladby.

Obsah kurzu

Prezentace střihové skladby jako významné autorské složky vyžadující specificky filmový způsob myšlení, která je nedílnou součástí komplexnějšího procesu režie. Sestřihem několika scén z ?hrubého? materiálu hraného filmu, doprovázeno debatami a přednáškami, dochází k základním poznatkům jak řemeslných, tak estetických principů střihové skladby.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

účast

realizace praktického cvičení

diskuse

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů