Střihová skladba narativního filmu v praxi 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SNF2 Z 4 36S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je prezentovat střih jako tvořivý proces, formující konečný tvar filmového díla. Kromě nutné znalosti technologie pro jeho provedení, je střih významnou autorskou složkou vyžadující specificky filmový způsob myšlení, a je nedílnou součástí komplexnějšího procesu režie. Na střihovou skladbu proto nelze nahlížet jako na autonomní disciplínu, jinak by se tím zdůraznili jen její technické aspekty v oblasti užití výrazových prostředků, a technika spojování jednotlivých záběrů v estetických rozměrech. Střihová skladba je formou sdělení, uskutečňující se skrze vlastní ?koncepci?, ?rukopis?, ?střihový styl? a kombinační schopnosti.

Forma studia

Seminář se odvíjí formou dílny, ve které studenti, především praktickým sestřiháváním několika různých scén z hrubého materiálu vybraného hraného filmu, dochází k základním poznatkům jak řemeslných, tak estetických principů střihové skladby. Program je doplněn shrnutím ve formě přednášek a debat. Předmětem zkoumání je střihová skladba narativního hraného filmu a její specifika

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem ke studiu jsou základní znalosti z oblasti teorie střihové skladby.

Obsah kurzu

Prezentace střihové skladby jako významné autorské složky vyžadující specificky filmový způsob myšlení, která je nedílnou součástí komplexnějšího procesu režie. Sestřihem několika scén z ?hrubého? materiálu hraného filmu, doprovázeno debatami a přednáškami, dochází k základním poznatkům jak řemeslných, tak estetických principů střihové skladby.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

účast

realizace praktického cvičení

diskuse

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů