Střihová skladba dokumentárních filmů 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SSDF2 Z 1 24S česky letní

Garant předmětu

Michal REICH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal REICH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je uvedení určitých střihových postupů a pravidel v praxi, zdokonalení se v technických schopnostech při práci s počítačem a rozvíjení dramaturgického cítění.

Forma studia

realizace praktického cvičení

diskuse

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem ke studiu jsou základní znalosti z oblasti teorie střihové skladby.

Obsah kurzu

Výuka zdůrazňuje nutnost získat vztah k filmu, který student střihá, s přihlédnutím ke specifičnosti dokumentárních pořadů. Samozřejmostí je dokonalá znalost a hlavně pochopení natočeného materiálu. Střihač musí materiálu porozumět, cítit ho a musí materiál respektovat více než přání režiséra. Materiál sám diktuje způsob střihu. Někdy je materiál v souladu s režisérovou představou, jindy se však od ní liší, a tehdy je nutné přesvědčovat režiséra, aby se poddal směru, který naznačuje materiál a neulpíval na své původní představě. Pro režiséra, střihače a hlavně pro film je ideální, když režisér přichází do střižny co nejméně, pouze v určitých fázích střihu, samozřejmě za předpokladu, že strávil spolu se střihačem potřebnou dobu diskusemi o podstatě filmu a jeho podobě. Výuku obohatí účastníci zahraničních stáží v rámci svých nově nabytých zkušeností.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

účast

realizace praktického cvičení

diskuse

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů