Televizní technika a technologie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TETE zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš DORUŠKA, Josef PEŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA, Josef PEŠEK

Obsah

Úvod - podstata přenosu televizního obrazu a zvuku:

Normy televizního signálu:

Základy kolorimetrie:

Snímací prvky pro barevnou televizi:

Barevné snímače transparentních obrazů:

Magnetický záznam obrazu a zvuku:

Digitalizace televizního signálu:

Princip komprese obrazového signálu:

Střih záznamu:

Televizní trik:

Nové trendy v technice záznamu a vysílání:

Výsledky učení

Získané kompetence:

-Studenti se seznámí se základy televizní techniky.

-Umí popsat cestu obrazového a zvukového signálu od kamery přes záznam až na vysílač a jsou jim objasněny způsoby přenosu signálu na dálku.

-Chápou a umí popsat technologické postupy při výrobě televizního pořadu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Ing. Josef Pešek: Základní principy televize a magnetického záznamu obrazu, 1989, 152 stran

Ing. Vladimír Vít: Televizní technika - přenosové barevné soustavy, SNTL 1987, 360 stran

Ing. Petr Kuba, Ing. Vladimír Vít: Televizní technika - studiové zpracování tv. signálu, BEN - technická literatura, 2000, 223 stran, ISBN 80-86056-88-0

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě ústního pohovoru. Na přípravu ke zkoušce mají studenti předem

k dispozici konkrétní otázky.

Dalším kritériem je účast na přednáškách.

Rozhodující jsou však znalosti a kvalita odpovědí.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů