Televizní technika a technologie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TETE ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Tomáš DORUŠKA, Josef PEŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DORUŠKA, Josef PEŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Seznámit se základy televizní techniky a technologie.

2.Seznámit s historií televize ve světě a vývojem televize v ČR.

 1. Ukázat vývojové trendy a budoucnost televize jako všestranného multimediálního nástroje.

Forma studia

Výuka probíhá formou přednášek na jednotlivá témata, doprovázená obrazovou prezentací. Přednáška je dále doplněná vybranými tiskovými materiály a manuály technického zařízení a případně video materiály.

Předpoklady a další požadavky

Středoškolské znalosti z fyziky a elektrotechniky.

Obsah kurzu

 1. Úvod - podstata přenosu televizního obrazu a zvuku:

-zdroje televizního signálu

-prokládané řádkování

-synchronizace televizního signálu

-kmitočtové pásmo

 1. Normy televizního signálu:

-rozkladové soustavy standardní televize

-způsob vysílání analogového televizního signálu

 1. Základy kolorimetrie:

-vlastnosti lidského oka

-umístění barev v normalizovaném diagramu MKO

-základní principy barevné televize

-slučitelnost černobílého a barevného signálu

-kompositní barevné soustavy PAL, SECAM, NTSC

-komponentní soustava s rozdílovými barevnými složkami

 1. Snímací prvky pro barevnou televizi:

-snímací elektronky

-polovodičové čipy typu FT, IT a FIT a C-MOS

-rozdělení televizních kamer

-základní prvky televizní kamery

-zobrazovací a projekční systémy

 1. Barevné snímače transparentních obrazů:

-snímače s krokovým posuvem

-snímače s plynulým posuvem

-telerecording

 1. Magnetický záznam obrazu a zvuku:

-analogový záznam zvuku

-princip záznamu obrazu

-časový a řídící kód

-záznamové formáty

 1. Záznamové stroje:

-analogový televizní záznam

-záznam komponentního a kompozitního signálu

-technologie výroby televizních pořadů - záběrová technologie

-sekvenční technologie

-hraná tvorba

-přímý přenos

-přenos z divadla

-dokument a publicistika

 1. Digitalizace televizního signálu:

-princip digitalizace obrazového signálu

-základní pojmy - vzorkování, kvantování, kódování, bitový tok

-digitální záznam

 1. Princip komprese obrazového signálu:

-kompresní soustavy JPEG, MPEG 2, MPEG 4 a JPEG 2000

-akviziční záznamové formáty firmy Sony, Panasonic a JVC

 1. Střih záznamu:

-vybavení střižny, lineární střih

-nelineární střih

-střih ?off line? a ?on line?

 1. Televizní trik:

-režijní zpracování televizního signálu

-technické principy triků

-režijní jednotka a její druhy

-zpracování zvuku v televizi, jednotka decibel

-dabing a postsynchron

 1. Nové trendy v technice záznamu a vysílání:

-pevný disk

-optický disk

-pevné paměti

-televize s vysokou rozlišovací schopností ? HDTV

-principy přenosu stereoskopické televize - 3D

-digitální pozemní vysílání

Studenti se seznamují se základy televizní techniky, je popsána cesta obrazového a zvukového signálu od kamery přes záznam až na vysílač a jsou objasněny způsoby přenosu signálu na dálku. Zároveň se probírají technologické postupy při výrobě televizního pořadu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ing. Josef Pešek: Základní principy televize a magnetického záznamu obrazu

Ing. Vladimír Vít: Televizní technika - přenosové barevné soustavy

Ing. Petr Kuba, Ing. Vladimír Vít: Televizní technika - studiové zpracování tv. signálu

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě ústního pohovoru. Na přípravu ke zkoušce mají studenti předem k dispozici konkrétní otázky. Dalším kritériem je účast na přednáškách. Rozhodující jsou však znalosti a kvalita odpovědí.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
PEŠEK J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Josef PEŠEK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů