Televizní střih záznamu a asistence pro 2. ročník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TZS Z 1 26S česky zimní

Garant předmětu

Vítězslav ROMANOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vítězslav ROMANOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je získat dostatečné teoretické znalosti pro práci v TV studiu.

Forma studia

realizace praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Televizní technika pro střihovou skladbu v 1. ročníku BC.

Obsah kurzu

Získávání znalostí ve vlastní profesi - prostřednictvím rozborů televizních děl, seznamováním s užívanými technologiemi v televizní praxi. Rozvíjení tvůrčího potenciálu. Studenti absolvují praktická cvičení. V nich budou mít možnost prověřit si vlastní kreativitu, psychickou odolnost, osobní zodpovědnosti a organizační schopnosti.

.

Doporučená nebo povinná literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

účast

vypracování vlastního praktického cvičení

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů