Ateliér postkonceptuální fotografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AP4 ZK 4 28S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem ateliéru postkonceptuální fotografie je vytvořit flexibilní

platformu, ve které budou vznikat díla spjatá s kontextem současného umění.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Cílem ateliéru postkonceptuální fotografie je vytvořit flexibilní

platformu, ve které budou vznikat díla spjatá s kontextem současného umění.

Ateliér je dynamickou strukturou rozvíjející osobité přístupy studentů. Studenti by měli být schopni reflektovat aktuální tendence v současném umění a dokázat k nim zaujímat poučené stanovisko na základě znalosti dějin fotografie a současného umění. Pro současné umění je charakteristické prolínání hranic jednotlivých žánrů a médií.

Nelze již mluvit jen o fotografii, ale o celém kontextu umění.

Základ komunikace učitel ? žák je v pravidelných ateliérových setkáních a osobních konzultacích, na kterých se diskutují aktuální témata, která přinášejí studenti i pedagog.

Studenti by tedy měli umět přemýšlet v širším rámci nejen o vlastní práci, ale měli by umět najít i adekvátní formu pro její výstup. Měli by tedy uvažovat o ?dramaturgii? výstavy, způsobu instalace apod. Nedílnou součástí je i práce s formou ? tedy přemýšlení o vhodné technologii a zvládnutí řemesla- a to už v počáteční fázi tvůrčího procesu.

Doporučená nebo povinná literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů