Seminář bakalářské práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307BP1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář diplomové práce je zaměřen na řešení jednotlivých problémů v průběhu práce na závěrečné teoretické diplomové práci.

Forma studia

Zápočet je udělen vedoucím pedagogem za konzultace a rozpracování.

Předpoklady a další požadavky

Hodnocení:

Zápočet je udělen vedoucím pedagogem za konzultace a rozpracování.

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Studenti 4. ročníku požádají o vedení své práce kohokoliv z pedagogů katedry fotografie.

Student si zvolí téma diplomové práce, které předloží vybranému pedagogovi jako podklad k převzetí jeho vedení. Po souhlasu pedagoga s vedením diplomové student je povinen oznámit svého vedoucího a téma na sekretariát katedry fotografie.

Téma a vedoucího práce schvaluje vedení katedry fotografie, které stanovuje oponenta.

Seminář diplomové práce je zaměřen na řešení jednotlivých problémů v průběhu práce na závěrečné teoretické diplomové práci. Student je povinen konzultovat své postupy s pedagogem vedoucím jeho práci, konzultovat s ním a předkládat mu konkrétní výsledky svého úsilí.

V případě nutnosti je možné požádat vedení katedry o obměnu názvu či řešení jiných problémů.

Úkoly:

Písemná zpráva o průběhu práce společně s vyjádřením pedagoga se předkládají ke klauzurní zkoušce.

Jméno vedoucího: individuální vedení

Doporučená nebo povinná literatura

Po dohodě s vyučujícím

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet je udělen vedoucím pedagogem za konzultace a rozpracování.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů