Chemie I - obecná a anorganická

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHI ZK 5 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se zaměřuje na získání základních znalostí z obecné a anorganické chemie tak, aby se studenti mohli bez problémů orientovat v problematice anorganické chemie, pochopit degradační procesy fotografických materiálů, jejichž podstatou jsou anorganické pochody, a to vždy především s ohledem na navazující restaurování, konzervaci a uchovávání fotografických materiálů.

Forma studia

Studenti nebudou v rámci tohoto předmětu vykonávat individuální práce, bude však průběžně sledováno jejich porozumění degradačním procesům, vyplývajících z chemické podstaty fotografických materiálů a odhadnutí možných rizik spojených s nevhodným uložením/zacházením/ošetřením těchto materiálů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Náplní předmětu jsou základní chemické pojmy a zákony, chemické výpočty, stavba atomu, typy chemické vazby, komplexní sloučeniny, typy chemických reakcí, Mendělejevova periodická soustava prvků, názvosloví anorganických sloučenin a chemické vlastnosti prvků hlavních a vedlejších skupin.

Doporučená nebo povinná literatura

Earnshaw, A., Greenwood, N. N. Chemie prvků I. Informatorium, 1993.

Earnshaw, A., Greenwood, N. N. Chemie prvků II. Informatorium, 1993.

Gartner, H. Kompendium chemie, Praha : Knižní klub, 2007.

Gažo, J. a kol., Všeobecná anorganická chémia. Bratislava : Alfa, 1974.

Vacík, J. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999.

Votoček, E. Chemie anorganická. Praha : Česká chemická společnost pro vědu a průmysl, 1945.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů