Chemie I - organická

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHII ZK 5 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se zaměřuje na získání základních znalostí z organické chemie tak, aby studenti se mohli orientovat v problematice organické chemie, v souvislosti s degradací a ošetřováním fotografických materiálů.

Forma studia

Studenti nebudou v rámci tohoto předmětu vykonávat individuální práce, bude však průběžně sledováno jejich porozumění degradačním procesům, vyplývajících z chemické podstaty fotografických materiálů a odhadnutí možných rizik spojených s nevhodným uložením / zacházením/ošetřením těchto materiálů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Náplní předmětu jsou: názvosloví organických sloučenin; hlavní třídy organických sloučenin ? alifatické uhlovodíky, cyklické uhlovodíky, halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, sacharidy a polysacharidy, estery, tuky, mýdla, vosky, aminy, aminokyseliny, polypeptidy, tuky, vosky, polymerní látky, tenzidy a rozpouštědla.

Doporučená nebo povinná literatura

Červinka, O.,Dědek,V., Ferles, M. Organická chemie. Praha : SNTL, 1980.

Gartner, H. Kompendium chemie. Praha : Knižní klub, 2007.

Vacík, J. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů