Chemické základy fotografického procesu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHZF2 ZK 3 26S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem předmětu je seznámit studenty s veškerými obecnými chemickými principy, na kterých je postavena analogová fotografie a jejich ovládnutí v praxi.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět navazuje, a v oblasti fotografické chemie dále rozvíjí předměty ? Chemie I. ? obecná a anorganická? a ?Chemie II ? organická?. Cílem předmětu je seznámení s chemickou podstatou halogen-stříbrného fotografického záznamu, osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností při zpracování materiálů a při jejich následných chemických úpravách.

Předmět zahrnuje jak přednášky, tak i praktická cvičení.

Přednášky:

teorie latentního obrazu, fotochemické zákony, fotografická emulse a současné typy zrn halogenidu stříbrného, typy halogen-stříbrných materiálů (pozitivní a negativní), úvod do sensitometrie, vyvolávání černobílých fotografických materiálů, harmonizace negativu a pozitivu, fyzikální a chemický základ záznamu barevného obrazu na halogen-stříbrný materiál, typy současných barevných materiálů a jejich zpracování.

Praktická cvičení:

příprava zpracovatelských lázní, kinetika vyvolávání černobílých negativních materiálů, fyzikální vyvolávání, difusní volání, inversní volání, zesilování a zeslabování negativů, zhotovení pozitivních kopií, tónování.

Doporučená nebo povinná literatura

specifikovány v průběhu výuky

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná zkouška dle specifikovaných témat.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů