Digitální dokumentace a práce s počítači 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DD2 ZK 3 25S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení s digitálním workflow přípravy tiskových podkladů od pořízení dokumentačních fotografií ošetřovaných vzorků (charakteristické znaky materiálů a jejich poškození) přes jejich editaci, barvovou správu až publikaci obrazových materiálů a textů společně s textem prostřednictvím souboru PDF/X určeného pro tisk.

Obsahem studia je tvorba fotografické reprodukce plošné předlohy, makroskopická a mikroskopická fotografie, třídy světelných zdrojů, měření barvy světla, barevný model CIE XYZ, CIE Lab, barevná odchylka ?E základy správy barev - ICC profily, kalibrace a profilace monitoru, stolní tiskárny, skeneru; použití ICC profilů v aplikacích Adobe CS 4 (resp. CS5); zásady archivace digitálních dat; příprava podkladů pro tisk v aplikaci Adobe InDesign; export korektního PDF souboru určeného pro (polygrafický) tisk. PostScript, PS soubor, Tisk do PS (nastavení PS ovladače), PDF, PDF/X-1a (PDF/X-3), tvorba soboru PDF/X-1a z aplikace Adobe InDesign via PS ? PDF, tiskem na PDF tiskárně, přímým exportem; kontrola korektnosti souborů typu PDF/X v aplikaci Adobe Acrobat.

Praktická obrazová dokumentace ošetřovaných vzorků a jejich publikace tiskem za použití správy barev a spolu s textem prostřednictvím souboru typu PDF/X.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsahem studia je tvorba fotografické reprodukce plošné předlohy, makroskopická a mikroskopická fotografie, třídy světelných zdrojů, měření barvy světla, barevný model CIE XYZ, CIE Lab, barevná odchylka ?E základy správy barev - ICC profily, kalibrace a profilace monitoru, stolní tiskárny, skeneru; použití ICC profilů v aplikacích Adobe CS 4 (resp. CS5); zásady archivace digitálních dat; příprava podkladů pro tisk v aplikaci Adobe InDesign; export korektního PDF souboru určeného pro (polygrafický) tisk. PostScript, PS soubor, Tisk do PS (nastavení PS ovladače), PDF, PDF/X-1a (PDF/X-3), tvorba soboru PDF/X-1a z aplikace Adobe InDesign via PS ? PDF, tiskem na PDF tiskárně, přímým exportem; kontrola korektnosti souborů typu PDF/X v aplikaci Adobe Acrobat.

Praktická obrazová dokumentace ošetřovaných vzorků a jejich publikace tiskem za použití správy barev a spolu s textem prostřednictvím souboru typu PDF/X.

Doporučená nebo povinná literatura

Bunting, F,, Fraser, B., Murphy, CH. Správa barev. Brno : ComputerPress, 2003.

Dvořáková, Z. DTP a předtisková příprava. Brno : ComputerPress, 2008.

Kočička, P. Color Management Systém. Praha : Grafie CZ, 2003.

Lozan, P., Smékal, J., Třešňák, K. PDF pro tisk. Praha : Grafie CZ, 2007.

Smékal, J. PostScript & PDF. Praha : Grafie CZ, 2003.

www.pdf-x.cz

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů