Fotka na rybě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DFR ZK 3 2DO anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvováním kurzu by student měl být schopen skamarádit ve své práci fotografii s dalšími výtvarnými prostředky a pracovat s objekty v rámci své tvorby.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Workshop je vhodný jak pro studenty, kteří už s fotografií ve spojení s objekty pracují, aby zde své nápady rozvíjeli dál, tak pro studenty, kteří s tímto zkušenost doposud nemají a chtějí vyzkoušet něco nového. Doporučuji workshop těm studentům, kteří se nebojí pracovat s různorodými materiály a rukodělně a chtějí objevovat nová řešení i za cenu částečného neúspěchu.

Obsah kurzu

Ve workshopu se zaměříme na to, jak můžeme fotografii rozšířit o prostor a materiál.

Sice už i papír s otištěnou nebo exponovanou fotografií je objektem, ale nerušícím a plně sloužícím obrazu. My si chceme vyzkoušet jak propojit fotografii s materiálem natolik, abychom význam obrazu posunuli, rozšířili, obohatili nebo znejistili. Krajní možností je to, že fotografie může být jen motivem k tvorbě díla nebo může být překonána objektovou částí díla natolik, že z práce zcela vymizí.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou mít za úkol vytvořit zcela nový projekt, nebo projekt, který navazuje na téma, jímž se už déle zabývají. Výsledkem by měl být objekt, doplněný o jasnou představu o jeho instalaci v prostoru. Po celý semestr budeme konzultovat práce studentů. Kromě toho zpracujeme několik malých dílčích úkolů. Hodnotit se bude účast, práce na menších úkolech a aktivní práce na vlastní tvorbě v rámci workshopu.

Poznámka

vyučující: Johana Pošová

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů