Nevidomý fotograf

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DINF Z 3 12S anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem dílny je nabídnout studentům zkušenost s alternativními možnostmi spolupráce na vlastních uměleckých projektech a seznámit je se základy problematiky inkluze v oblasti produkce a prezentace audio-vizuálního umění.

Forma studia

Výuka je vedena formou konzultací vlastních uměleckých projektů studentů a jejich rozvíjením v podobě dílčích workshopů.

Předpoklady a další požadavky

Dílna nemá žádné speciální požadavky.

Obsah kurzu

Dílna má sloužit jako diskusní platforma a série workshopů rozvíjející zejména alternativní možnosti spolupráce na vlastních projektech studentů. Jedním z klíčových diskutovaných témat je téma inkluze, a to jednak v rámci uměleckého vzdělávání, tak v rámci spolupráce na audio-vizuálním uměleckém díle. Záměrem semestrálních setkání je vytvořit prostředí, kde lze chápat individuální indispozice jako příležitosti k vytváření nových komunikačních kanálů. Tato omezení totiž mohou podmiňovat odlišné kulturní zkušenosti, jimiž jsou determinovány možnosti vzájemného porozumění.

Osnova kurzu:

  1. Úvodní kurz kolektivního psaní scénáře má skrze sérii cvičení představit individuální zájmy studentů v pracovním kolektivu. To má posloužit k podrobnějšímu generování námětů a definovat směřování dalších setkání.
  2. Dílna dále nabídne praktické prozkoumání možností, jak do procesu tvorby zapojit osoby, jimž různé typy sociálního či zdravotního omezení neumožňují standardní začlenění do umělecké sféry.
  3. Jak může vypadat audio-vizuální dílo, pokud jeho (spolu)tvůrce nevidí nebo neslyší? Prozkoumání možností kompenzačních pomůcek pro nevidomé a neslyšící nám nabídne způsoby, jak nacházet specifické možnosti komunikace skrze současné technologie.
  4. Video workshop se bude zabývat možnostmi, jak se dá zacházet s kamerou bez zrakové kontroly snímaného objektu.
  5. Zvukový workshop prozkoumá syntezátory vhodné pro užívání nevidomými hudebníky. Charakter zvukové skladby bude generován s ohledem na preference přizvaných neslyšících příjemců.
  6. Závěrečná část bude zaměřená na kompozici audiovizuálního díla z materiálů pořízených během předchozích cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

HEDVA Johana – KOMANICKÁ Daniela – LAZARD Carolyn – PATSAVAS Alyson, Iné telá.txt, Praha: Display, 2018

FULKA Josef, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017

LANE Harlan, Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity, Praha: Karolinum, 2013

NIELSEN Kim E., The Radical Lives od Helen Keller, New York: New York University Press, 2004

KLEEGE Georgina, Blind Rage. Letters to Helen Keller, Washington D.C.: Gallaudet University Press, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Kritériem pro úspěšné absolvování dílny je aktivní účast na setkáních. Jako výsledek studenti odprezentují vzniklé audiovizuální projekty.

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Alžběta Bačíková (narozena 1988) pracuje jako umělkyně a kurátorka. Její doktorský výzkum se soustředil na reflexi dokumentárních strategií v pohyblivém obraze v současném umění. Svůj teoretický zájem se promítá do její vlastní umělecké praxe, která je silně spojená s médiem videa. Absolvovala v Ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění v Brně v roce 2014. Mezi léty 2013 a 2014 spolukurátorovala Galerii 209 a v současnosti je kurátorkou etc. galerie v Praze. V roce 2018 byla nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů