Diplomový seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DS1 Z 1 6S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Náplní semináře je příprava a odborná podpora na vypracování teoretické magisterské diplomové práce v oboru restaurování a konzervování fotografického obrazu. Seminář poskytuje teoretické a metodologické východiska pro vytvoření textu diplomové práce. Teoretické diplomové práce jsou zadávány na téma z oblasti dějin a teorie multimediální tvorby a z oblasti teorie restaurování a konzervování. V průběhu semináře studenti prokáží schopnost vypracovat odborný text vědeckého charakteru a s tím spojenou schopnost práce s odbornou literaturou (včetně zahraniční), prameny atd. a průběžně konzultují diplomovou práci.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Náplní semináře je příprava a odborná podpora na vypracování teoretické magisterské diplomové práce v oboru restaurování a konzervování fotografického obrazu. Seminář poskytuje teoretické a metodologické východiska pro vytvoření textu diplomové práce. Teoretické diplomové práce jsou zadávány na téma z oblasti dějin a teorie multimediální tvorby a z oblasti teorie restaurování a konzervování. V průběhu semináře studenti prokáží schopnost vypracovat odborný text vědeckého charakteru a s tím spojenou schopnost práce s odbornou literaturou (včetně zahraniční), prameny atd. a průběžně konzultují diplomovou práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Bayer, J. Metodika tvorby referátů. Praha : ÚVTEI, Praha, 1981.

Drobíková, B., Katuščák, D., Papík, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra : Enigma, 2008.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.

Svozilová, N. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha : H & H, 2003.

Vacková, A. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha : Karolinum, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

pravidelné konzultace

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů