Documentary Photography 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EDO2 ZK 2 26S anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Our first goal is to define the difference between „reportage“ and „documentary“ photography, How to go about „discovering your “personal theme„ and consequently keep working on it. “The personal theme„ in the spiral of time. Visual language of “reportage„ and “documentary" photography,

Forma studia

Na souborech pracují studenti buď analogově nebo digitálně, barevně či černobíle,po konzultaci s pedagogem podle charakteru tématu a vlastního zaměření.

Předpoklady a další požadavky

Nejosu

Obsah kurzu

This course is comprised of several documentary disciplines in whose synthesis the student acquires a practical basis for the development of their personal professional practice. This covers a sequence of exercises and consultations on whose conclusions are the results of several completed tasks.

Winter Semester:

  1. Documentation of an exhibition
  2. Documentation of an event/performance
  3. Fundamentals of a report
  4. The primary content is focused on the documentation of one's own installation and exhibition. However, the student should generally manage large and small gallery documentation. We focus on small private galleries such as „Nevan Contempo“ and larger institutions (The Rudolphinum).

Instruction is comprised of practical exercises in the field and subsequent consultations and correction of assignments.

  1. Documentation of an exhibition is far and away from the documentation of a preview, lecture, performance or other event in the fine arts. Students are to adopt a large scale of applications in the study.
  2. Basics of photographic report. Student is to photographically document a particular event at a Photo-journalistic objective level.

Summer Semester:

  1. Theatre photography
  2. Film photos.
  3. Critical report / subjective documentary.

Doporučená nebo povinná literatura

Viktor Kolář: „Seminar in documentary Photography“, AMU-FAMU 2000.

The other books necessary for you will get know during our seminars.

Michel Frizot, New history of photography,

Na internetu : Magnum Photos, Agency VII

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se nápaditost, vizualista, vzájemné provázání celého souboru a tvůrčí autorský přístup.

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů