Graphic Design and Photography 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGDP3 Z 1 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem.

Forma studia

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování seminářů Fotografie a kniha 1,2

Obsah kurzu

Předpokladem třetího ročníku je pokročilá znalost grafického softwaru a zakladní přehled o písmu a layoutových

řešeních.

Téma: Moc moodboardu

Součástí současné fotografické i grafické praxe je orientace v oborovém kontextu a specifická preference, která

spoluutváří profil autora. Hledání referencí a vytváření tzv. moodboardů je dnes standartní metodologií práce, jež

může nejen rozšířit obzory, ale také usnadnit kreativní proces.

Výstup: Kampaň pro semestrální prezentace KF, zahrnující online (bannery, newsletter, FB header) a tištěné materiály

(plakáty, pozvánku a doprovodnou brožuru). Vybraná kampaň by měla vycházet z vytvořeného moodboardu/ů. Během

navrhování by posluchači měli vytvořit autorské týmy.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné doporučené studijní materiály

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů