Graphic Design and Photography 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGDP5 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem. Tvorba složitěji strukturovaného dokumentu. Základy knižní grafiky se zaměřením na fotografickou publikaci, autorskou knihu a reklamní katalog. Zpracování vlastního knižního objektu.

Forma studia

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování seminářů Fotografie a kniha 1 - 4

Obsah kurzu

Předpokladem magisterských ročníků je alespoň pokročilá znalost grafického softwaru a zakladní přehled o písmu a

layoutových řešeních.

Téma: V kontextu (editorial design, magazínová tvorba, propagační tvorba)

Výstup: Kompozity – vytvoření komplexních grafickýho obrazů, složených z autorskýho či apropriovaných

fotomateriálu, originálních layoutů a výtvarných elementů. Témata nastaví série zadání, které jsou odvislé z prezentací

trendů, osobností současného grafického designu a následných diskuzí. Výstupy mohou být publikace, foto-editoriály,

leaflety či série plakátů. Pozornost bude upřena na dialog, formální kvalitu a estetické zpracování.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály budou upřesněny v průběhu výuky

Hodnoticí metody a kritéria

Úkoly: (cvičení 3P5)

Zimní semestr:

1/ Maketa prezentačního katalogu vlastní fotografické tvorby, formát 210x420, čtyři strany

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové tiskárně, formát 1:1, oboustranná maketa

Letní semestr:

1/ Autorská kniha, rozsah 12 stran + obálka, formát minimálně15 x15 cm, nebo reklamní katalog formát minimálně 210x200 mm, rozsah 12 stran + obálka

Fotografie, text i ostatní grafické prvky jsou považovány za rovnocenné výtvarné komponenty.

Povinné stanovení tématu knihy do konce října formou stručné písemné explikace volby tématu

a způsobu zpracování.

Požadavky na výstup:

1/ Tiskový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav, knihařsky zpracovaný výtisk knihy.

2/ Maketa. Náhled na inkoustové tiskárně. Zpracování dokumentu umožňující polygrafické zpracování

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů