Seminar on the Final Master Thesis 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ESMM3 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů