Seminar on the Final Master Thesis 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ESMT2 Z 4 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vypracování diplomové práce

Forma studia

konzultace

Předpoklady a další požadavky

schválení studentem navrženého tématu práce a vedoucího práce

Obsah kurzu

Student 1. ročníku magisterského studia si zvolí téma teoretické diplomové práce a navrhne pedagoga pod jehož vedením by diplomovou práci vypracoval. Po souhlasu pedagoga s vedením diplomové student je povinen oznámit svého vedoucího a téma na sekretariát katedry fotografie.

Téma a vedoucího práce následně schvaluje vedení katedry fotografie, které stanovuje oponenta.

Obsah předmětu:

Student je povinen konzultovat své postupy s pedagogem vedoucím jeho práci a předložit mu konkrétní výsledky svého úsilí.

V případě nutnosti je poslední možnost požádat vedení katedry o obměnu názvu či řešení jiných problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

none

Hodnoticí metody a kritéria

K hodnocení je potřeba:

Konzultovat nejméně třikrát za semestr a předložit fragment diplomové práce v rozsahu nejméně 10 tisíc znaků za semestr.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů