Fotografie dokumentární 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOD2 ZK 2 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokumentární a reportážní fotografie je v tomto předmětu pojata jako obrazová zpráva, zachycující významné okamžiky a postihující podstatu dané události nebo situace, ať už jednotlivým snímkem nebo koncipovaným souborem. V oblasti reportáže a dokumentu je podstatný respekt a úcta k dané realitě. Je tedy třeba vyhnout se jejímu přetváření, svévolnému využití či znevažování. Výuka je zaměřena nejen rozvíjení tvůrčích schopností při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti reportáže a dokumentu, ale v diskuzích a společných konzultacích v nemenší míře na etické otázky v práci reportážního a dokumentárního fotografa a jeho společenské odpovědnosti, zvláště při využití fotografií v médiích. Účastníci zahraničních stáží předloží projekty realizované v zahraničí a ozřejmí kontext, v němž byly pořízeny.

Forma studia

Na souborech pracují studenti buď analogově nebo digitálně, barevně či černobíle,po konzultaci s pedagogem podle charakteru tématu a vlastního zaměření.

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné prerekvizity

Obsah kurzu

V zimním semestru vytvoří studenti fotografickou reportáž na jasně definované téma, které si buď zvolí sami, může se týkat i aktivit školy, například reportáž z natáčení školního filmu nebo vzniku divadelního představení atd.nebo jim bude přiděleno. Po konzultaci s pedagogem a napsání krátké explikace maximálně jedna strana A4 vlastní reportáž realizují. Hodnotí se jak sdělnost , tak i nápaditost a autorský přístup k danému tématu odevzdává se 6-10 fotografii formátu minimálně 18x24 cm

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura a zdroje:

Bystander-the history of street photography, knihy Petera Bialobrzeskiho, Viktora Koláře,

Klavdije Slubana atd., Archivy života /nepublikované/ V.Kolář

Fotografické publikace z nakladatelství Torst- editace Fototorst a další mimo edici a nakladatelství Kant

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se nápaditost, vizualista, vzájemné provázání celého souboru a tvůrčí autorský přístup.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů