Fotografická technika v historickém kontextu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FTHK1 Z 4 39/SZ česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalost vývoje fotografické techniky a s ní spojených způsobů fotografického zobrazování je důležitým předpokladem pro správné posouzení kvality fotografií a zvolení adekvátních postupů při jejich konzervování, restaurování a archivování. Stejně důležitým předpokladem je i základní praktické osvojení technologie a fotografických postupů. Předmět bude mít část teoretickou a praktickou.

Teoretická část bude zaměřena na vysvětlení základních principů fotografického zobrazování a to s vysvětlením historických a společenských souvislostí. Přednášky ukážou provázanosti fotografické techniky se způsoby zobrazování. Budou doprovázeny ukázkami dobových fotografií, což umožní lepší orientaci v oboru fotografie. Bude sledován vývoj a užití fotografie jako prostředku dokumentace i jako uměleckého média.

V praktické části se budou probírat:

Základy exponometrie.

Základní? druhy fotografických pří?strojů, jejich konstrukce, výhody a využití? (cvičení: práce s fotoaparátem Sinar, zhotovení? 1 reprodukce, ukázka převodu barev do černobí?lé škály, určení? správné expozice a ukázka způsobů vyvolání? 6x9 cm, 1 zvětšenina 24x30 cm).

Konstrukce objektivů a jejich vady, rozlišení?, zorné pole, rozlišovací? schopnost (cvičení: 1 fotografie struktury povrchu předmětu a vyvolání?m filmu 9x12 cm, 1 zvětšenina 24x30 cm).

Perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání? kolmic restituce (cvičení: 1 sní?mek zhotovený fotoaparátem Sinar 18x24 cm a kontakt 18x24 cm, 1 fotografie na svitkový film 6x9 cm, fotografie 30x40 cm).

Porovnání? výsledků analogové a digitální? fotografie (cvičení: analogová fotografie na barytové podložce, digitální? fotografie vytištěná na školní? tiskárně Epson).

Základy barevné fotografie ? barevné negativní? a inverzní? materiály, možnosti zpracování? a využití? v praxi (cvičení: inverzní? film na denní? a umělé světlo, černobí?lý film, nafotografování? pod barevnými filtry, barevný negativní film pro následné vlastní? zhotovení? barevné zvětšeniny 24x30cm s pomocí? barevného analyzátoru JOBO Colorline 7000 a na vyvolávací?m automatu THERMA PHOT ACP 502).

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Seminář se bude věnovat praktické roli fotografa v současném světě. Bude veden ve dvou vzájemně se prolínajících rovinách - možnosti prezentace fotografie v kontextu současného umění a společná reflexe navštívených výstav a vlastních fotografických souborů. Diskutovaná témata se budou odvíjet od aktuální výstavní politiky jednotlivých institucí, vlastní společenské a politické situace (volby, významné události aj.) i předkládaných studentských pracích.

Přímo na místě, na výstavách, se studenti seznámí s činností kurátora výstav a uměleckých sbírek, s jednotlivými institucemi (muzeum, galerie, kunsthalle) a fotografickými festivaly, s typy výstavních katalogů, s organizační přípravou výstav. Seminář bude metodologicky připravovat studenty k napsání magisterské teoretické práce, k přípravě portfolia apod.

Studenti budou vedeni k samostatnému myšlení a poznávání, ke schopnosti kritického přístupu k umění i k okolnímu světu, k přijetí odpovědnosti umělce za své dílo. Ukáže rozdílné přístupy ke vnímání umění z hlediska umělce, interpreta i veřejnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Baran, Ludvík. Portrét ve fotografii. Praha : Orbis, 1965.

Blumová, V., Eigl, J. Optické základy obrazové techniky, Praha : H&H, 1993.

Jiráček, M. Fotografická optika. Praha : Orbis, 1960.

Jiráček, M., Mikš, A., Opočenský, J., Růžek, J., Scheufler, P., Spevák, M., Stýblo, P., Technické základy fotografie. Praha: Komora fotografických živností, 2002.

Schroder, Gottfried. Technická optika. Praha : SNTL, 1981.

Pecák, J., Šmok, J., Tausk, P.: Barevná fotografie. Praha : SNTL, 1975.

Šmok, Ján. Umělé světlo. Praha : SNTL, 1978.

Velkoborský, P., Vermouzek, P. Exponometrie v analogové a digitální fotografii. Praha: Computer press, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů