Grafický design a fotografie 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GDF5 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět fotografie a kniha je zaměřen na tvorbu knižního objektu.

Zahrnuje last především oblast autorské knihy.

Náplní předmětu je práce na knižním projektu, který je součástí závěrečné magisterské zkoušky.

Důraz je kladen na obsahovou a formální jednotu výsledného díla.

Forma studia

viz. obsah předmětu

Předpoklady a další požadavky

absolvování 307FOK 1- 4

Obsah kurzu

Předpokladem magisterských ročníků je alespoň pokročilá znalost grafického softwaru a zakladní přehled o písmu a

layoutových řešeních.

Téma: V kontextu (editorial design, magazínová tvorba, propagační tvorba)

Výstup: Kompozity – vytvoření komplexních grafickýho obrazů, složených z autorskýho či apropriovaných

fotomateriálu, originálních layoutů a výtvarných elementů. Témata nastaví série zadání, které jsou odvislé z prezentací

trendů, osobností současného grafického designu a následných diskuzí. Výstupy mohou být publikace, foto-editoriály,

leaflety či série plakátů. Pozornost bude upřena na dialog, formální kvalitu a estetické zpracování.

Doporučená nebo povinná literatura

Upřesní vyučující

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vypracování a předložení koncepce knižního projektu, který je součástí závěrečné magisterské zkoušky a účasti na seminářích.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů