Identifikace fotografických materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307IFM ZK 4 52S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů s charakteristickými znaky jednotlivých fotografických technik a jejich určování pomocí nedestruktivních metod.

Forma studia

Přednášky:

Studenti se v rámci tohoto předmětu naučí pracovat se sbírkovými předměty a identifikovat tento materiál. Před konkrétními restaurátorskými postupy a konzervací fotografických materiálů musí předcházet identifikace chemického složení, resp. druhu použité fotografické techniky.

Praktická cvičení:

určování materiálů na celulózové podložce pomocí optické mikroskopie: k přesnější identifikaci bude použita optická mikroskopie s různým zvětšením, které bude optimální pro určení dané techniky. Na základě rozdělení: jednovrstvý, dvouvrstvý, třívrstvý materiál a fotomechanický tisků. Dále určování fotografických materiálů na silikátové, plastové a metalické podložce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět Identifikace fotografických technik rozvíjí předmět Technologie historických fotografických technik. Tento předmět seznamuje studenty, jak s historickými, tak i s novodobými fotografickými materiály. Předmět je také zaměřen na nedestruktivní určování jednotlivých technik.

Přednášky:

Studenti se v rámci tohoto předmětu naučí pracovat se sbírkovými předměty a identifikovat tento materiál. Před konkrétními restaurátorskými postupy a konzervací fotografických materiálů musí předcházet identifikace chemického složení, resp. druhu použité fotografické techniky.

Praktická cvičení:

určování materiálů na celulózové podložce pomocí optické mikroskopie: k přesnější identifikaci bude použita optická mikroskopie s různým zvětšením, které bude optimální pro určení dané techniky. Na základě rozdělení: jednovrstvý, dvouvrstvý, třívrstvý materiál a fotomechanický tisků. Dále určování fotografických materiálů na silikátové, plastové a metalické podložce.

Doporučená nebo povinná literatura

Cartier-Bresson, A. Le vocabulaire technique de la photographie. Paris : Marval, 2008.

Hendriks, K. B. Fundamentals of Photographic Conservation: Study Guide, Part: Historical Photographic Processes, Město : Lugus Production, 1991.

Johnson, D. H. Silver and Gold. Město : University of Iowa Press, 1999.

Jürgens, M. C. The Digital Print Identification and Preservation. Getty Publications, 2009.

Lavédrine, B. (re) Connaître et conserver les photographies anciennes. Paris : CTHS, 2007.

Reilly, J. M. Care and Identification of th-Century Photographic Prints. Kodak : New York, 1986.

Wood, J. The Scenic Daguerrotype. Město : University of Iowa Press, 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů