Art for Climate

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MAFC Z 2 36S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projektu je prostřednictvím jazyka umění přiblížit veřejnosti dopady těžby uhlí na klima, krajinu i jednotlivé lidské osudy. Spalování uhlí je jednou z hlavních příčin změny klimatu, jedné z největších výzev, kterým lidstvo čelí. Těžba uhlí má i zásadní lokální dopady - úrodnou půdu proměněnou v měsíční krajinu, desítky zaniklých obcí, tisíce lidí, kteří přišli o své domovy, proměnu sociální skladby celých regionů.

Proběhne workshop v Horním Jiřetíně, městě na hraně dolu, které léta bojuje o své přežití. Umělci se seznámí s klimatickými experty a jejich argumenty i obyvateli města a prostředím, ve kterém žijí. V rámci workshopu budou mít prostor na přípravu vlastní umělecké reakce na diskutovaná témata. Cílem plenéru je ukázat, že umění může hrát velmi aktivní roli také v environmentálních kampaních a vzdělávání. Umění má potenciál komunikovat s širší veřejností díky svému metaforickému a obrazovému jazyku. Důležitou součástí projektu proto bude jeho medializace, abychom vytvořená umělecká díla a jejich kontext přiblížili co nejširšímu publiku.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Plenér a exkurze Art for Climate: Severní Čechy – Horní Jiřetín, Litvínov, Most – duben 2019

Limity jsme my / Art for climate – kurátor: Lenka Kukurová – vedoucí exkurzí

+ setkání s hosty: Luděk Prošek (umělec a pedagog), Petr Globočník (lokální aktivista), Josef Patočka (Limity jsme my), Jan Rovenský (Greenpeace), Vladimír Buřt (fara Horní Jiřetín), Ibra Ibrahimovič (fotograf, průvodce po těžebních lokalitách)

Jedná se o plenér a workshop s možností prezentace vybraných projektů v rámci Klimakempu (kurátorka: Lenka Kukurová)

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

Lenka Kukurová je kurátorka a teoretička umění. Publikuje v mediích jako např A2, Artalk aj. V rámci své praxe se zabývá politickými aspekty v současném umění. Působí mimo jiné jako kurátorka galerie Artwall. Žije a pracuje v Lipsku a Praze.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů