Art for Climate

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MAFC Z 2 36S česky letní

Garant předmětu

Markéta KINTEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta KINTEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projektu je prostřednictvím jazyka umění přiblížit veřejnosti dopady těžby uhlí na klima, krajinu i jednotlivé lidské osudy. Spalování uhlí je jednou z hlavních příčin změny klimatu, jedné z největších výzev, kterým lidstvo čelí. Těžba uhlí má i zásadní lokální dopady - úrodnou půdu proměněnou v měsíční krajinu, desítky zaniklých obcí, tisíce lidí, kteří přišli o své domovy, proměnu sociální skladby celých regionů.

Proběhne workshop v Horním Jiřetíně, městě na hraně dolu, které léta bojuje o své přežití. Umělci se seznámí s klimatickými experty a jejich argumenty i obyvateli města a prostředím, ve kterém žijí. V rámci workshopu budou mít prostor na přípravu vlastní umělecké reakce na diskutovaná témata. Cílem plenéru je ukázat, že umění může hrát velmi aktivní roli také v environmentálních kampaních a vzdělávání. Umění má potenciál komunikovat s širší veřejností díky svému metaforickému a obrazovému jazyku. Důležitou součástí projektu proto bude jeho medializace, abychom vytvořená umělecká díla a jejich kontext přiblížili co nejširšímu publiku.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Plenér a exkurze Art for Climate: Severní Čechy – Horní Jiřetín, Litvínov, Most – duben 2019

Limity jsme my / Art for climate – kurátor: Lenka Kukurová – vedoucí exkurzí

+ setkání s hosty: Luděk Prošek (umělec a pedagog), Petr Globočník (lokální aktivista), Josef Patočka (Limity jsme my), Jan Rovenský (Greenpeace), Vladimír Buřt (fara Horní Jiřetín), Ibra Ibrahimovič (fotograf, průvodce po těžebních lokalitách)

Jedná se o plenér a workshop s možností prezentace vybraných projektů v rámci Klimakempu (kurátorka: Lenka Kukurová)

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

Lenka Kukurová je kurátorka a teoretička umění. Publikuje v mediích jako např A2, Artalk aj. V rámci své praxe se zabývá politickými aspekty v současném umění. Působí mimo jiné jako kurátorka galerie Artwall. Žije a pracuje v Lipsku a Praze.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů