Magisterská absolventská práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MAP2 Z 3 52S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět Magisterská absolventská práce je systematická práce na závěrečném restaurátorském projektu či analogickém výstupu (například výzkum degradačních změn apod.), supervizovaná dohodnutým vedoucím práce.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět Magisterská absolventská práce je systematická práce na závěrečném restaurátorském projektu či analogickém výstupu (například výzkum degradačních změn apod.), supervizovaná dohodnutým vedoucím práce.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů