Andy Warhol a Československo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MAWC Z 1 16/S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstupem s dílny je písemný rozbor / analýza expozice Warhol / Warhola, a jeden kreativní útvar inspirovaný duchem pop-artu (fotografie, video, instalace).

Forma studia

prezenčně

Předpoklady a další požadavky

Předpokládaná orientace v základních směrech a trendech výtvarného a filmového umění druhé poloviny 20-tého století.

Obsah kurzu

Seznámení se životem a dílem Andy Warhola, pracujícího napříč výrazovým spektrem. Důraz je kladen na jeho východslovenský původ a vlyv na jeho dílo.

Doporučená nebo povinná literatura

Bourdon David, Warhol, Harry N. Abrams, INC Publishers, New York, 1993

Shafrazi Tony, Andy Warhol portraits, Phaidon Press Limited, 2007

Blistere Bernard and col., Andy Warhol Cinema, Carré, Centre Georges Pompidou Paris, 1990

Prekop Rudo, Cihlář Michal, Andy Warhol a Československo / Andy Warhol and Czechoslovakia,

Arbor vitae, 2011

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria vedoucí k úspěšnému získání kreditů nebo zápočtu jsou vázány 100%-ní účastí posluchače, ve vypracování písemného rozboru dané problematiky a vytvoření kreativního výstupu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů