Bakterie a plísně – nechtěný dotyk přírody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MBP Z 2 20/S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu bude rozumět výše problematice mikrobiologického znečištění. Zároveň si osvojí teoretické i praktické znalosti v mikrobiologické oblasti.

Forma studia

Výuka je vedena formou přednášky s navazujícím praktickým seminářem.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zvládnutí kurzu je znalost přírodních věd odpovídající středoškolskému studiu.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou působení plísní a bakterií, jejich stanovení, způsoby dezinfekce, postupy odstraňování, kontroly účinnosti dezinfekce a preventivní opatření proti působení plísní a bakterií.

Doporučená nebo povinná literatura

Bacílková B.: Study on the effect of butanol vapours and other alcohols on fungi, Restaurator 2006, str. 186-199.

Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002

Hanus J., Hanusová E.: Využitie etylénoxidu pri eliminádii mikrobiologickej kontaminácie archívnych a knižnicných fondov. Knižnica 6, 3/2005, str. 22-28.

Skorkovský J.: Mikroorganismy jako původci degradace archiválií, TESP, 1981

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je 100% účast a plnění zadaných úkolů v průběhu kurzu.

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Blanka Hnulíková je odborným restaurátorem fotografických dokumentů v oddělení péče o fyzický stav archiválií v Národním archivu v Praze. Její náplní práce je restaurování všech typů fotografických dokumentů, preventivní péče zaměřená na fondy a sbírky Národního archivu, spolupráce ve výzkumných projektech s testováním nových postupů a materiálů a široká škála vzdělávacích akcí od konzultací až po pořádání praktických workshopů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů