Broumovsko

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MBR Z 4 7/D anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

výsledkem tohoto modulu je získání praktických zkušeností při realizaci fotografického či filmového zpracování určité, předem zadané lokality. Jedná se zejména o pochopení jedinečného charakteru lokality a to jak z hlediska krajinného, tak v pojetí urbanistické zástavby a typologii jednotlivých církevních, městských i venkovských staveb a usedlostí. Koncem října 2018 budou práce vzniklé během modulu prezentovány na výstavě v Lapidáriu broumovského kláštera. Součástí této prezentace bude i katalog.

Forma studia

Po úvodních přednáškách se studenti sejdou v lokalitě Broumovska, budou rozděleni do jednotlivých štábů z hlediska zájmu o zpracování krajinného, či architektonického žánru. Po úvodním společném seznámení s lokalitou se studenti vydají se svými štáby do zvolených lokalit, které budou dle předem schváleného plánu zpracovávat.

Předpoklady a další požadavky

bez dalších požadavků

Obsah kurzu

Na základě několika přednášek budou studenti seznámeni s historií, charakterem krajiny a urbanistických počinů v lokalitě Broumovského výběžku. Tato lokalita byla Přemyslem Otakarem I v roce 1213 věnována řádu Benediktinů. V této listině byla charakterizována jako „Krajina děsná v širé pustině“. Budeme tedy sledovat, co vedlo k tomuto popisu a zda došlo v této lokalitě k nějakému posunu. Práce studentů budou zaměřeny i z hlediska jedinečnosti a budou zde využívat i postupů pro získání fotografií jako jediného originálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Mayer Broumovsko a Policko literatura, L. Baštecká Soubor barokních kostelů na Broumovsku, www.klasterbroumov.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Detailní informace o postupu, metodách a kritériích vedoucích k úspěšnému složení zkoušky nebo k získání zápočtu

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů