Computer Games and Art

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MCGA Z 1 10S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul se zaměřuje na prolínání herního průmyslu a volného umění. Všímá si technických možností současných počítačových her a uplatnění těchto možností (real-time renderování 3D prostředí, narativní strategie) v kontextu současného umění. Modul se snaží zpřítomnit počítačové hry jako součást naší každodenní zkušenosti a emancipovat je na úroveň jiných zdrojů inspirace.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

Účast na ateliérových schůzkách - Ateliér fotografie a nových médií

Obsah kurzu

Modul je zaměřen na přehled aktuálních trendů na poli současného herního průmyslu, nezávislých iniciativ a slepých vývojových větví. Modul se skládá ze dvou částí:

1)prezentace aktuálních trendů a nezávislých titulů

2)LAN Game Session - hra vybraných příkladů v kolektivu

Doporučená nebo povinná literatura

Helena Bendová, Umění počítačových her, NAMU, 2017

Společenské vědy a audiovize, Helena Bendová, Matěj Strnad eds., AMU, 2018

The Video Game Theory Reader, Mark J.P. Wolf (Editor), Bernard Perron (Editor), Routledge, 2003

v modulu Jen Kratochvíl

Hodnoticí metody a kritéria

účast na modulu

aktivní účast na přípravě a kritickém zhodnocení

Poznámka

Přednášející: Max Vajt

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů