Prezentace dějin fotografické techniky v nových expozicích NTM

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MDFT Z 2 1/D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s praxí prezentace historických fotografických procesů a základů fotografické techniky v nových expozicích Interkamera v NTM (Fotografický ateliér a Prostor, barva, pohyb). Exkurze v moderních expozicích a jejich zázemí, seznámení s praxí preventivní konzervace vystaveného fondu.

Forma studia

Modul se uskuteční v expozicích Národního technického muzea v Praze. Účastníci se nejprve formou exkurze seznámí s prezentací sbírek a interaktivními exponáty v nedávno otevřených expozicích. Dále se seznámí se zvoleným přístupem jk prezentaci tématu, který spočívá v představení historické techniky spolu s příslušnými fotografickými procesy a uplatněním média v daném historickém kontextu. Jsou tak spoly vystaveny jak přístroje a pomůcky, tak i výsledná díla. Dále se seznámí s metodikou preventivní konzervace sbírk během dlouhodobého vystavení a se způsoby interaktivního představení základních postupů, se kterými pracoval fotograf v době klaické fotografie.

Üčastníci vypracují esej, ve které budou reflektovat podání tématu v expozicích v souvislostech ostatních prezentací oboru fotografie (galerie, muzea, média).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Seznámení s praxí prezentace historických fotografických procesů a základů fotografické techniky v nových expozicích Interkamera v NTM (Fotografický ateliér a Prostor, barva, pohyb). Exkurze v moderních expozicích a jejich zázemí, seznámení s praxí preventivní konzervace vystaveného fondu.

Doporučená nebo povinná literatura

Historická fotografie. Sborník, 2008/2009

Hodnoticí metody a kritéria

Účast a esej

Poznámka

Vzhledem k charakteru instituce je třeba předem dodat seznam se seznamem studentů a pedagogů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů